خانه » # واحد نیرو

# واحد نیرو

تحقیق در مورد نیرو ، انواع و واحد آن

مختصر درباره انواع نیرو و تعریف آن

نیرو و انواع آن

نیرو چیست؟

نیرو در علم فیزیک کمیتی برداری است که باعث حرکت اجسام و عامل ایجاد شتاب می شود، شتاب جسم متناسب با جمع برداری همهٔ نیروهای وارد بر جسم است. نیرو اثر متقابل دو جسم است. که در ادامه با انواع آن آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »