خانه » # من عرف نفسه فقد عرف ربه

# من عرف نفسه فقد عرف ربه

مختصر درباره خود شناسی | تحقیق و مقاله

همه چیز در مورد خود شناسی + نظر اسلام و دانشمندان دین

در مورد خود شناسی

خودشناسی چیست؟

خودشناسی درلغت به معنی: اطلاع بر خود و شناخت خود. خودشناسی در اصطلاح دینی یعنی تهذیب و تزکیه ی نفس و مبارزه با رذایل اخلاقی و حرکت در مسیر تکامل اخلاق فاضله.

ادامه نوشته »