خانه » # منشا مرجان ها

# منشا مرجان ها

تحقیق در مورد مرجان ها و انواعشان

مرجان ها را بیشتر بشناسید!

تحقیق در مورد مرجان ها و انواعشانمرجان چیست؟

مرجان ها جانورانی گیاهی شكل و استوانه ای از رده كیسه تنان هستند و اغلب دسته جمعی زندگی می كنند. در بالای استوانه ، سر آن ها قرار دارد و در پایین، صفحه ای پهن وجود دارد كه به آن صفحه پایی می گویند. سلول های صفحه پایی موادی آهكی ترشح می كنند تا مرجان بر روی تخته سنگ ثابت نگه داشته شود. با ترشح این مواد، به تدریج پایه ای آهكی برای مرجان به وجود می آید.

ادامه نوشته »