خانه » # مفهوم جمله ی المومن مراه المومن

# مفهوم جمله ی المومن مراه المومن

مفهوم جمله ” المومن مراة المومن ” چیست؟

با معنی و مفهوم جمله المومن مراة المومن آشنا شوید

مفهوم جمله " المومن مراة المومن " چیستپیامبر خدا(ص) فرمود: «المؤمن مرآت المؤمن؛ مؤمن آیینه مؤمن است» زیرا مؤمن اگر به برادر مؤمن خود رسید او را همان طور که هست به او می نمایاند؛ اگر عیبی داشت به او متذکر می شود تا برطرف کند و اگر زیبا بود، نشانش می دهد تا هم شکرگزار شود (چنانچه رسول خدا(ص) وقتی به آینه نگاه می کرد خدا را به خاطر زیبایی صورتشان شکر می کردند) و هم از مقدار زیبایی خود آگاه شود و سعی کند خود را زیباتر کند.

ادامه نوشته »