خانه » # معنی پیر مغان

# معنی پیر مغان

معنی بیت ” آیین طریق از نفس پیر مغان یافت “

مفهوم کلی معنی بیت آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

آیین طریق از نفس پیر مغان یافت

در ادامه با معنی و مفهوم این بیت زیبا از داستان پاریز تا پاریس محمد ابراهیم باستانی – از کتاب فارسی دوازدهم – آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »