خانه » # قورباغه ها و وزغ ها

# قورباغه ها و وزغ ها

قورباغه و وزغ جانوری دوزیست

همه چیز درمورد زندگی قورباغه و وزغ 🐸

درباره وزغ و قورباغه، جانداران دوزیست

درباره وزغ و قورباغه، جانداران دوزیست

قورباغه (Frog) و وزغ (Toad) جانوری دوزیست از راسته بی‌دمان، وزغ و قورباغه ها هم در خشکی و هم در آب زندگی می کنند، آنها از جانوران خونسرد به شمار می روند.

ادامه نوشته »