خانه » # قرنطینه معنی

# قرنطینه معنی

معنی قرنطینه چیست؟ و مختصر در مورد آن

همه چیز در مورد معنی قرنطینه و تاریخچه آن

معنی قرنطینه چیست؟

معنی قرنطینه چیست؟

در زبان فارسی کلمه قرنطینه از واژه فرانسوی quarantaine (کارانْتِن) گرفته شده است. قرنطینه یا قَرَنطین به جایی که به علت شیوع بیماری مورد محافظت قرار می گیرد و ورود و خروج افراد کنترل می شود گفته می‌شود.

ادامه نوشته »