خانه » # فرهنگ بومی سمنان

# فرهنگ بومی سمنان

آداب و رسوم و فرهنگ بومی سمنان

تحقیق مختصر درباره ادبیات و فرهنگ بومی ، آداب و رسوم استان سمنان

ادبیات و فرهنگ بومی استان سمنان

تاریخچه استان سمنان

در زمان شاهنشاهی ماد، سرتاسر استان سمنان امروزی جزئی از امپراتوری بزرگ ماد بود. پس از مادها کوروش بزرگ پس از تسخیر آسیای صغیر به نواحی شرقی ایران شتافت و تا رود سیحون پیشروی نمود.

ادامه نوشته »