خانه » # فرمول مولکولی نیترات

# فرمول مولکولی نیترات

غلظت یون نیترات در آب آشامیدنی باید چقدر باشد؟

همه چیز درباره یون نیترات در آب آشامیدنی

غلظت یون نیترات در آب آشامیدنی یون چند اتمی نیترات با فرمول مولکولی NO3 دارای جرم مولکولی  ۶۲٫۰۰۴۹ گرم بر مول است. یون نیترات از اسید نیتریک حاصل می‌شود. بسیاری از ترکیبات فلزی و غیرفلزی مثل نیترات اوره، نیترات مس، نیترات پتاسیم و نیترات نقره با یون نیترات پیوند تشکیل می‌دهند.

ادامه نوشته »