خانه » # فارسی پنجم ابتدایی

# فارسی پنجم ابتدایی

معنی ضرب المثل ” شنیدن، کی بود مانند دیدن “

زلیخا گفتن و یوسف شنیدن، شنیدن، کی بود مانند دیدن 👀

شنیدن، کی بود مانند دیدن

در این پست یکی از مفهوم ، کاربرد و معانی ضرب المثل ایرانی بسیار زیبا و پرکاربرد از کتاب فارسی پنجم از عطار نیشابوری قرار داده شده است با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” بخور تا توانی به بازوی خویش “

همه چیز درباره معنی ضرب المثل بخور تا توانی به بازوی خویش، که سعیت بود در ترازوی خویش ⚖

بخور تا توانی به بازوی خویش
در این پست با معنی مَثَل، بیتی از حکایت درویش با روباه (بوستان سعدی) از کتاب فارسی پنجم آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »