خانه » # ضرب المثل با نیکی

# ضرب المثل با نیکی

معنی ضرب المثل ” تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز “

گسترش ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 🌊+ داستان

ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز

در پست معنی، مفهوم و داستان ضرب المثل ایرانی تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، از کتاب نگارش ششم آمده است.بادانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” کار نیکو کردن از پر کردن است ” + داستان

کار نیکو کردن از پر کردن است 👨‍💻 + داستان و معنی

معنی کار نیکو کردن از پر کردن است

در اینجا قصد داریم معانی ضرب المثل ایرانی کار نیکو کردن از پر کردن است و داستانی در شرح آن را از کتاب نگارش ششم برای شما ذکر کنیم. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »