خانه » # سامانه سماس سرویس مدارس

# سامانه سماس سرویس مدارس

سامانه سماس | سامانه ملی اطلاعات سفر samas.moi.ir

ورود به سیستم سامانه رانندگان سماس samas

سامانه سماس samas.moi.ir

سامانه ملی اطلاعات سفر ( سماس )

سماس مخفف (سامانه ملی اطلاعات سفر) این سامانه برحسب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزارت کشور ایجاد شده است،

ادامه نوشته »