خانه » # حکایت پند نپذیرفتن

# حکایت پند نپذیرفتن

گسترش ضرب المثل ” از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند ” + داستان و انشا

معنی، داستان و انشا از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند 👂 

از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کنددر این پست انشا، داستان و معانی ضرب المثل ایرانی از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند جمع آوری کرده ایم، با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »