خانه » # جواب فعالیت صفحه ۴۷ مطالعات هفتم

# جواب فعالیت صفحه ۴۷ مطالعات هفتم

پاسخ سوالات درس نهم مطالعات هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟

جواب به سوالات و فعالیت درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نهم مطالعات هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟

پاسخگویی به سوالات درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟ صفحات ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »