خانه » پایه هفتم

پایه هفتم

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هفتم دانش و هنر در ایران باستان

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هفتم دانش و هنر در ایران باستان

پاسخگویی به سوالات درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم دانش و هنر در ایران باستان صفحات ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و سوم مطالعات هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و سوم مطالعات هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

پاسخگویی به سوالات درس بیست و سوم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان صفحات ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان

پاسخگویی به سوالات درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان صفحات ۱۳۸، ۱۴۰ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و یکم مطالعات هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و یکم مطالعات هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان

پاسخگویی به سوالات درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان صفحات ۱۳۳، ۱۳۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیستم مطالعات هفتم امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

جواب به سوالات و فعالیت درس بیستم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیستم مطالعات هفتم امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

پاسخگویی به سوالات درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟ صفحات ۱۲۴، ۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات هفتم آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات هفتم آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران صفحات ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هجدهم مطالعات هفتم قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس هجدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هجدهم مطالعات هفتم قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران

پاسخگویی به سوالات درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران صفحات ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هفدهم مطالعات هفتم میراث فرهنگی و تاریخ

جواب به سوالات و فعالیت درس هفدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفدهم مطالعات هفتم میراث فرهنگی و تاریخ

پاسخگویی به سوالات درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم میراث فرهنگی و تاریخ صفحات ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »