خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس چهارم نگارش دوم مدرسه‌ی خرگوش‌ها

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش دوم مدرسه‌ی خرگوش‌ها

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش دوم مدرسه‌ی خرگوش‌ها

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب نگارش دوم مدرسه‌ی خرگوش‌ها صفحات ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس چهارم مدرسه‌ی خرگوش‌ها ( پاسخ گام به گام )

پاسخ سوالات صفحه ۳۱

۱- چهار سطر اوّل را از روی درس، با خطّ خوانا بنویس.

بچّه خرگوش‌ها منتظر 📗 پاسخ: معلّم بودند. معلّم با سبد هویج وارد شد، سلام کرد و پرسید: «بچّه‌ها، فکر می‌کنید چرا خدا به ما گوش داده است؟»

پشمالو دستش را بلند کرد و گفت: «برای اینکه صداها را بشنویم». آموزگار لبخند زد و پرسید: «اگر گوش نداشتیم، چه می‌شد؟»

دُم‌پنبه‌ای جواب داد: «هیچ صدایی را نمی‌شنیدیم.»

۲- کلمه‌های درس را که یکی از نشانه‌های «فـ شـ پـ» دارند، یک بار بنویس.

📗 پاسخ: خرگوش، شد، پرسید، فکر، گوش، پشمالو، دستش، بشنویم، نداشتیم، دُم‌پنبه‌ای، نمی‌شنیدیم، پرسش، چشم‌قرمزی، اتّفاقی، پیش، شُغال، برفی، پرنده‌ها، پس، داشتن، همیشه، شماست، پاسخ، خوش‌حالی.

۳- جمله‌های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با علامت مناسب، دوباره بنویس.

چرا مژگان به مسافرت رفت؟

سعید درسش را خواند.

📗 پاسخ: چرا سعید درسش را خواند؟

به معلّم احترام گذاشتی.

📗 پاسخ: چرا به معلّم احترام گذاشتی؟

سیما هر هفته یک کتاب می‌خواند.

📗 پاسخ: چرا سیما هرهفته یک کتاب می‌خواند؟

۴- نوشته‌ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.

📗 پاسخ: معلّم وقتی وارد کلاس شد، به دانش‌آموزان گفت: «بچّه‌ها درباره نعمت‌هایی که خدا به ما داده است، کمی فکر کنید. به نظر شما ما چه نعمت‌هایی داریم؟» بچّه‌ها یکی یکی پاسخ دادند: «گوش، چشم، دست، پا، حس بویایی و نعمت سلامتی.»

 

صفحه ۳۲

۱- هفت سطر بعدی را از روی درس، با خطّ خوش بنویس.

بچّه خرگوش‌ها در سکوت، 📗 پاسخ: منتظر پرسش بعدی بودند که چشم قرمزی پرسید: «اگر صداها را نمی‌شنیدیم، چه اتفاقی برای ما می‌افتاد؟»

این بار خاکستری جواب داد: «خطرهایی برای ما پیش می‌آمد؛ مثلاً صدای روباه‌ها و شغال‌ها را نمی‌شنیدیم.»

برفی ادامه داد: «از خیلی چیزها هم لذّت نمی‌بردیم؛ مثل صدای پرنده‌ها و سرود خواندن بچّه‌ها.»

۲- از کدام قسمت درس خوشت آمده؟ آن را بنویس.

📗 پاسخ: آموزگار ادامه داد: «پس، داشتن گوش‌های سالم، خیلی مهم است. بچّه‌ها، آیا می‌دانید چه باید بکنیم تا گوش‌های ما سالم بمانند؟»

دم پنبه‌ای جواب داد: «باید از آن‌ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن‌ها را تمیز نگه داریم.»

۳- چهار کلمه بنویس که آخر آن‌ها مثل کلمه‌ی «حتماً» باشد.

📗 پاسخ: معمولاً، فعلاً، دائماً، اصلاً، لطفاً، اتّفاقاً، مثلاً، مخصوصاً

۴- به جای کلمه‌ی داخل کمانک، کلمه‌ی مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

الف) ما باید از حیوانات (مواظبت) کنیم.

📗 پاسخ: ما باید از حیوانات مراقبت کنیم.

ب) اگر مادرم خوابیده باشد، (آهسته) راه می‌روم.

📗 پاسخ: اگر مادرم خوابیده باشد، آرام راه می‌روم.

پ) خداوند همه چیز را (خلق کرده است).

📗 پاسخ: خداوند همه چیز را آفریده است.

 

صفحه ۳۳

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا بنویس.

آموزگار ادامه داد: 📗 پاسخ: «پس، داشتن گوش‌های سالم، خیلی مهم است. بچّه‌ها، آیا می‌دانید چه باید بکنیم تا گوش‌های ما سالم بمانند؟»

دم پنبه‌ای جواب داد: «باید از آن‌ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن‌ها را تمیز نگه داریم.»

۲- هر کلمه را در جای خودش قرار بده. (پاسخ ها با رنگ سبز)

تشکّر – بادقّت – حیوانات – لبخند

ما باید با حیوانات مهربان باشیم.

وقتی به پرنده‌ها دانه می‌دهیم، آن‌ها از ما تشکّر می‌کنند.

معلّم با لبخند وارد کلاس شد.

بچّه خرگوش‌ها بادقّت به حرف دوستانشان گوش می‌دادند.

۳- لطیفه زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه (.) یا نشانه‌ی پرسش (؟) بگذار. (پاسخ ها با رنگ سبز)

علی کوچولو با عجله مشغول خوردن شیرینی بود که مادرش گفت: «بچّه جان، این قدر تند تند شیرینی نخور (.) من بچّه‌ای را می‌شناسم که در خوردن شیرینی عجله کرد و قبل از تمام شدن شیرینی‌ها، بیمار شد (.)» علی کوچولو در حالی که دهانش پر بود، گفت: «راست می‌گویی حالا بقیه‌ی شیرینی‌های او کجاست (؟)»

۴- بنویس چه وقت سلام می‌کنی و چه وقت خداحافظی می‌کنی.

📗 پاسخ: وقتی به مکانی وارد می‌شویم یا افراد جدیدی را می‌بینیم که از ابتدای روز ندیده‌ایم، سلام می‌کنیم و زمانی که از مکانی می‌رویم و یا از افرادی جدا می‌شویم، خداحافظی می‌کنیم.

 

صفحه ۳۴

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا بنویس.

زنگ مدرسه که 📗 پاسخ: به صدا درآمد معلّم گفت: «بچّه‌ها، این هویج‌ها جایزه‌ی شماست که فکر کردید و پاسخ‌های خوبی دادید.»

چند دقیقه بعد، بچّه خرگوش‌ها هویج در دست، با خوش‌حالی از کلاس بیرون رفتند.

۲- جاهای خالی را پر کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

انسان در شهر زندگی می‌کند.

کندو محل زندگی زنبور است.

شیر در جنگل زندگی می‌کند.

جنگل محل زندگی حیوانات است.

بعضی‌ها قناری را در قفس نگاه می‌دارند.

پرنده در لانه زندگی می‌کند.

۳- در جاهای خالی، می‌توانی دو کلمه از کلمه‌های زیر را بگذاری. به دلخواه کلمه‌های مناسب را انتخاب کن و بنویس. (پاسخ ها با رنگ سبز)

پاکیزه – خوبی – سعی – پرسیدم – سؤال کردم – مهربان – تمیز – کوشش

هوای روستا پاکیزه (تمیز) است.

من هم سعی (کوشش) می‌کنم از آن چه دارم، به دوستانم بدهم.

روزی از مادرم پرسیدم (سؤال کردم).

۴- به اول جمله‌ی زیر «چرا» اضافه کن و جواب آن را بنویس.

ما خدا را دوست داریم.

📗 پاسخ:

چرا ما خدا را دوست داریم؟

چون به ما نعمت‌های فراوانی داده است و همیشه با بندگانش مهربان است. او خالق همه ماست و ما باید سعی کنیم، جوری زندگی کنیم که خدا از ما راضی و خشنود باشد.

 

صفحه ۳۵

۱- نوشته‌ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: پاکیزگی نشانه ایمان است.

۲- نقّاشی را رنگ بزن و درباره‌ی آن دو سطر بنویس.

📗 پاسخ: مسواک زدن موجب سلامتی دهان و دندان ما می‌شود. فقط باید دقّت کنیم که در زمان مسواک زدن از یک لیوان آب استفاده کنیم تا آب را هدر ندهیم.

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *