خانه » پایه هشتم » پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی هشتم ادبیات انقلاب

پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی هشتم ادبیات انقلاب

جواب به سوالات و فعالیت درس سیزدهم فارسی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی هشتم ادبیات انقلاب

پاسخگویی به سوالات درس سیزدهم کتاب فارسی هشتم ادبیات انقلاب صفحه ۹۷، ۹۸ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی هشتم درس سیزدهم ادبیات انقلاب ( پاسخ گام به گام )

خودارزیابی درس سیزدهم ص ۹۷

۱- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.

📗 پاسخ: خدا محوری و دین باوری، رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه، وحدت و یکپارچگی مردم

۲- مقصود از عبارت «انقلاب اسلامی، تولّدی دیگر» چیست؟

📗 پاسخ: معیارهای ارزشی و اخلاقی، بنیادهای اعتقادی و فکری و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی کاملاً متفاوت هستند. این تغییر و دگرگونی بعد از انقلاب را تولّد دیگر می‌نامند.

۳- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینۀ احوال و افکار جامعه است؟

📗 پاسخ: آثار فرهنگی هر جامعه، بیانگر چهره انسان‌های آن جامعه و رفتار و منش اجتماعی اشخاص است. بهترین راه برای آشنایی با اندیشه‌ها و باورهای هر جامعه، روی آوردن به فرهنگ و ادبیات آن جامعه است، از این رو آثار فرهنگی را آیینه احوال و افکار جامعه می‌دانند.

فعّالیت‌های نوشتاری ص ۹۸

۱- در متن درس، از میان گروه واژه‌های مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی ـ وصفی) بیابید و بنویسید.

📗 پاسخ: ترکیب اضافی ← خدا محوری ـ دین باوری ـ وحدت کلمه

📗 پاسخ: ترکیب وصفی ← انقلاب شورانگیز ـ واقعه عظیم ـ سرچشمه زایا

۲- مفرد واژه‌های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه‌های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.

 عوامل ← 📗 پاسخ: عامل ـ عاملان

 آثار ← 📗 پاسخ: اثر ـ اثرها

 فضایل ← 📗 پاسخ: فضیلت ـ فضیلت‌ها

 مفاهیم ← 📗 پاسخ: مفهوم ـ مفهوم‌ها

افکار ← 📗 پاسخ: فکر ـ فکرها

علما ← 📗 پاسخ: عالم ـ عالمان

۳- در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، وابسته‌ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

 نخستین عامل مهم ← 📗 پاسخ: نخستین (وابسته پیشین) ـ عامل (هسته) ـ مهم (وابسته پسین)

 صبح صادق ← 📗 پاسخ: صبح (هسته) ـ صادق (وابسته پسین)

 یک اثر ادبی ← 📗 پاسخ: یک (وابسته پیشین) ـ اثر (هسته) ـ ادبی (وابسته پسین)

 این انقلاب امیدبخش ← 📗 پاسخ: این (وابسته پیشین) ـ انقلاب (هسته) ـ امیدبخش (وابسته پسین)

همان ملّت غیور ← 📗 پاسخ: همان (وابسته پیشین) ـ ملّت (هسته) ـ غیور (وابسته پسین)

۴- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

📗 پاسخ: «جنید دامنش را بگرفت» دامن کسی را گرفتن، کنایه از متوسل شدن به کسی، از او درخواست کمک کردن

«سبب تاریکی دل شود» تاریکی دل، کنایه از گمراه شدن است.

جواب درس‌های بعدی فارسی هشتم دانلود PDF کتاب فارسی هشتم
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *