خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس سوم نگارش دوم خرس کوچولو

پاسخ سوالات درس سوم نگارش دوم خرس کوچولو

جواب به سوالات و فعالیت درس سوم نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سوم نگارش دوم خرس کوچولو

پاسخگویی به سوالات درس سوم کتاب نگارش دوم خرس کوچولو صفحات ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس سوم خرس کوچولو ( پاسخ گام به گام )

پاسخ سوالات صفحه ۲۶

۱- چهار سطر اوّل را از روی درس، با خطّ خوش بنویس.

خرس کوچولو بارها 📗 پاسخ: شنیده بود که «میکروب‌ها» موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل، تصمیم گرفت با آن‌ها بجنگد.

یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچّه گنجشک رسید. نگاهی به او کرد و گفت: «من می‌خواهم با میکروب‌ها بجنگم. تو آن‌ها را اینجا ندیده‌ای؟»

گنجشک جواب داد: «این طوری که نمی‌شود؛ تو باید…»

۲- کلمه‌های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

📗 پاسخ:

ع س ل : عسل

ط و ر ی : طوری

ت ص م ی م : تصمیم

م ی ک ر و ب : میکروب

ا س ت ر ا ح ت : استراحت

۳- مانند نمونه، جاهای خالی را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

کسی که سواد ندارد، بی‌سواد است.

کسی که هنر ندارد، بی‌هنر است.

کسی که حوصله ندارد، بی‌حوصله است.

۴- با کلمه «عسل» دو جمله بنویس.

📗 پاسخ: من صبحانه، عسل و مربا خوردم.

📗 پاسخ: عسل بسیار خوشمزه و شیرین است.

 

صفحه ۲۷

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

اما خرس کوچولو 📗 پاسخ: به بقیه‌ی حرف‌‌های او گوش نکرد. رفت تا به بچّه فیلی رسید. پرسید: «تو میکروب‌ها را این طرف‌ها ندیده‌ای؟ من می‌خواهم با آن‌ها بجنگم.» بچّه فیل گفت: «اگر می‌خواهی با میکروب‌ها بجنگی، باید اول دست‌‌هایت را خوب بشویی.» خرس کوچولو که از حرف‌های بچّه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی‌حوصله به راه افتاد.

۲- درس را بخوان، کتابت را ببند و کلمه‌هایی را که به یادت مانده، بنویس.

📗 پاسخ: میکروب، خطرناک، تصمیم، بچّه گنجشک، این‌طوری، بچّه فیل، این طرف‌ها، دست‌هایت، بشویی، ناراحت، بی‌حوصله، کندوی عسل، دست‌های کثیف، جنگ،‌ عزیزم، بدانی، زندگی، همیشه، پاکیزه، غذا خوردن، استراحت،‌ سالم، شاداب.

۳- مانند نمونه، دسته‌بندی کن.

خوش‌حال – خواستم – موز – خواب – وزیر – موش – وفادار – سرو – خوانا – گروهی – مورچه – روشن

خواندن نوشتن ابرو درو
خواستم

خواب

خوانا

وزیر

وفادار

سرو

موش

گروهی

مورچه

خوش‌حال

موز

روشن

۴- ادامه‌ی داستان زیر را به دلخواه بنویس.

یک روز سعید و امیر به مغازه‌ای رفتند و یک ظَرف ماست خریدند. وقتی به خانه برمی‌گشتند، ناگهان ظَرفِ ماست از دستِ امیر افتاد و همه‌یِ ماست رویِ زمین ریخت. 📗 پاسخ: سعید که نگرانیِ امیر را دیده بود، به او گفت: «نگران نباش. الان با هم زمین را تمیز می‌کنیم» آن دو وقتی کارشان تمام شد، ظرف خالی را داخل سطل زباله انداختند، به مغازه برگشتند و یک ظرف ماست دیگر خریدند و به خانه بازگشتند.

 

صفحه ۲۸

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خطّ خوانا بنویس.

کمی بعد، 📗 پاسخ: خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود. خرس کوچولو تا چشمش به کندو افتاد، خوش‌حال شد و از درخت بالا رفت. عسل‌ها را با همان دست‌های کثیفش خورد و با خودش گفت: «حالا خیلی خسته‌ام. فردا می‌آیم و با میکروب‌ها می‌جنگم.»

روز بعد خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب‌ها برود.

۲- جمله‌هایی از درس را که در آن کلمات زیر آمده، پیدا کن و بنویس.

بی‌حوصله: 📗 پاسخ: خرس کوچولو که از حرف‌های بچّه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی‌حوصله به راه افتاد.

گنجشک: 📗 پاسخ: یک روز، صبح زود،‌ چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچّه گنجشک رسید.

درخت: 📗 پاسخ: خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود.

۳- جدول را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

۱- کسی که نظم ندارد.   بی‌نظم

۲- کسی یا چیزی که ارزش دارد.   باارزش

۳- کسی که سلیقه دارد.   باسلیقه

۴- کسی که سواد دارد.   باسواد

۵- چیزی که مزه دارد.   بامزه

۴- یک پیام بهداشتی برای دوستان خود بنویس.

📗 پاسخ: همیشه قبل از غذا خوردن دست‌های خود را بشویید و پس از غذا خوردن، مسواک بزنید.

 

صفحه ۲۹

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خطّی زیبا بنویس.

مادرش به او 📗 پاسخ: گفت: «عزیزم، اگر اول از من می‌پرسیدی که میکروب‌ها کجا هستند و چه‌طور می‌شود با آن‌ها جنگید، به تو می‌گفتم. تو باید بدانی که میکروب‌ها در جاهای کثیف زندگی می‌کنند. پس برای جنگیدن با آن‌ها، بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه‌ داری و دست‌‌هایت را قبل از غذا خوردن بشویی. حالا هم باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی.»

۲- برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.

📗 پاسخ: کودک، بیمار، پزشک، بیمارستان، معاینه

۳- به هر یک از کلمه‌های زیر یک بار «با» و یک بار «بی» اضافه کن و معنای آن را بنویس.

ادب:

باادب:📗 پاسخ: به کسی که ادب داشته باشد می‌گویند.

بی‌ادب: 📗 پاسخ: به کسی که ادب نداشته باشد می‌گویند.

نظم

📗 پاسخ: بانظم: به کسی که نظم داشته باشد می‌گویند.

📗 پاسخ: بی‌نظم: به کسی که نظم نداشته باشد می‌گویند.

۴- بنویس برای حفظ سلامتی خود چه کارهایی باید انجام دهی.

📗 پاسخ: برای حفظ سلامتی، باید بهداشت را رعایت کنیم، همیشه پاکیزه باشیم تا میکروب‌ها به ما آسیبی نرسانند. مسواک بزنیم، از وسایل شخصی خود استفاده کنیم و دست‌هایمان را مرتب بشوییم.

 

صفحه ۳۰

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و با خطّ زیبا بنویس.

📗 پاسخ: خدایا از تو می‌خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.

۲- مانند نمونه ده کلمه‌ی شش حرفی بنویس که آخرشان «ن» باشد. آن‌ها را در جدول قرار بده.

۱- زمستان                               ۲- نمکدان

۳- دبستان                               ۴- بوستان

۴- دهستان                              ۵- سرزمین

۶- شکرستان                            ۷- نازنین

۸- سیستان                               ۹- خندیدن

۱۰- داستان

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *