خانه » سرگرمی » لطیفه و ضرب المثل های عربی با معنی فارسی

لطیفه و ضرب المثل های عربی با معنی فارسی

ضرب المثل های جالب عربی با معادل فارسی

ضرب المثل های جالب عربی با معنی فارسی

در زبان های مختلف ضرب المثل های زیادی وجود دارد ، تعدادی از ضرب المثل های جالب عربی با معنی فارسی گردآوری شده است از خواندن آنها لذت ببرید.

 1. لقد ذَلّ مَن بالت علیه الثعالبُ ( خوار شد آنکه بر سرش روبهان ادرار کنند )
 2. عند الرهان تعرف السوابق ( هنگام شرط بندی اسبهای برنده و سبقت گیرنده شناخته می شوند )
 3. الید الواحده لا تصفّق (یک دست صدا ندارد)
 4. وهب الأمیر ما لا یملک (از کیسه خلیفه می‌بخشد)
 5. وللناس فیما یعشقون مذاهب (سلیقه‌ها یکنواخت نیست)
 6. هل یصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوی باز نیاید)
 7. من یمدح العروس إلّا أهلها (هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)
 8. من کثر کلامه کثر ملامه (پرگو خطاگوست)
 9. من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوینده یابنده است)
 10. من طلب العلی سهر اللیالی (گنج خواهی در طلب رنجی ببر)
 11. من طلب شیئاً وجدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)
 12. من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ. (گل بی‌خار خداست یا کجاست)
 13. من حفر بئراً لأخیه وقع فیها (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)
 14. من جدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)
 15. من صارع الحقّ صرعه (با آل علی هر که در افتاد بر افتاد)
 16. المعیدی تسمع به خیر من أن تراه (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)
 17. المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)
 18. لکلّ فرعون موسی (دست بالای دست بسیار است)
 19. لکلّ مقام مقال (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)
 20. ماحکّ جلدک مثل ظفرک (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)
 21. ماهکذا تورد یا سعد الإبل (راهش این نیست) (این ره که تو می‌روی به ترکستان است)
 22. الکلام یجرّ الکلام (حرف حرف می‌آورد)
 23. کلم اللسان أنکی من کلم السنان (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)
 24. کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)
 25. کلّ رأس به صداع (هر سری دردی دارد)
 26. کلّ شاه تناط برجلیها (هر کس را در قبر خود می‌گذارند)
 27. لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ (کار امروز را به فردا میفکن)
 28. لا یؤخذ المرء بذنب أخیه (گناه دیگری را بر تو نخواهند نوشت)
 29. لکلّ جدید لذّه (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)
 30. لکلّ صارم نبوه (انسان جایزالخطا است)
 31. لا یلدغ المرء من جحر مرّتین (آدم یک بار پایش در چاله می‌رود)
 32. علی نفسها جنت براقش (خودم کردم که لعنت بر خودم باد)
 33. عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)
 34. غاب القطّ إلعب یا فار (حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن)
 35. فعل المرء یدلّ علی أصله (از کوزه همان برود تراود که در اوست)
 36. فوق کلّ ذی علم علیم (دست بالای دست بسیار است)
 37. کالشمس فی رابعه النهار (مثل روز روشن)
 38. کلام اللیل یمحوه النهار (کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند)
 39. قاب قوسین أو أدنی (کنایه از بسیار نزدیک بودن)
 40. الصبر مفتاح الفرج (گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)
 41. الطیور علی أشکالها تقع (کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز)
 42. عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین (دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)
 43. عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره (سرکه نقد به زحلوای نسیه)
 44. ربّ سکوت أبلغ من کلام (چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است)
 45. السکوت أخو الرّضا (سکوت علامت رضاست)
 46. سبق السیف العذل (دیگر کار از کار گذشت)
 47. زاد الطّین بلّه (خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد)
 48. رحم الله إمری‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه (کار نیکو کردن از پر کردن است)
 49. حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)
 50. الحسود لا یسود (حسود هرگز نیاسود)
 51. الحقّ مرّ (حرف حق تلخ است)
 52. خیر الأمور أوسطها (اندازه نگهدار که اندازه نکوست)
 53. خیر البرّ عاجله (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)
 54. خیر الناس من ینفع الناس (بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند)
 55. خیر الکلام ما قلّ و دلّ (کم گوی و گزیده گوی چون درّ تا جهان زاندک شود پر)
 56. خالف تعرف (مخالفت کن و مشهور شو)
 57. أین الثری و أین الثریّا (این کجا و آن کجا) (تفاوت از زمین تا آسمان است)
 58. بات یشوی القراح (آه ندارد که با ناله سودا کند)
 59. بلغ السّکین العظم (کارد به استخوان رسید) (کاسه صبرش لبریز شد)
 60. بیضه الیوم خیر من دجاجه الغد (سرکه نقد به زحلوای نسیه است)
پیشنهادی: ضرب المثل‌های ایرانی بیشتری بخوانید

منبع: آسمونی

ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *