خانه » بایگانی برچسب: Sahap

بایگانی برچسب: Sahap

سایت سهاپ | سامانه هسته گزینش sahap.razaviedu.ir

سامانه هسته گزینش سهاپ آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

سامانه سهاپ - سامانه هسته گزینش

سامانه سهاپ

این سامانه برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی توسط آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ایجاد شده تا دسترسی آسانتری را برای کاربران فراهم کرده باشد.

ادامه نوشته »