خانه » # Reline

# Reline

سامانه ریلاین | مدیریت یادگیری و آزمون آنلاین twlms.ir

ورود به سامانه مدیریت یادگیری و آزمون آنلاین ریلاین twlms.ir

سامانه ریلاین | مدیریت یادگیری و آزمون آنلاین twlms.ir

ورود به سیستم سامانه ریلاین

ریلاین مجموعه ایست متشکل از دو سامانه مدیریت یادگیری و آزمون آنلاین که با توجه به نیاز آموزی دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایجاد شده است.

ادامه نوشته »