خانه » # jenas

# jenas

جناس چیست؟ به همراه مثال

همه چیز درباره تعریف جناس و انواع به همراه مثال

جناس چیست؟ به همراه مثال

در ادبیات فارسی کلماتی هستند که تنها از نظر معنی یا یک مصوت یا صامت با یکدیگر تفاوت دارند که به آن‌ها جناس می‌گویند. در ادامه به تعریف کامل‌تر از این آرایه ادبی (متناسب با کتاب ادبیات فارسی هشتم و نهم) پرداخته‌ایم. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »