خانه » # cell

# cell

تحقیق سلول و سازمان بندی آن

سلول و سازمان بندی آن

سلول و سازمان بندی آن cell

سلول چیست؟

سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگان‌ها (ارگانیسم‌های موجودات زنده) است. سلول به زبان ساده‌تر واحد ساختار و عمل در جانداران است. در هر بخشی از بدن که عملی انجام می‌شود در اصل توسط سلول ‌های آن بخش انجام می‌شود.

ادامه نوشته »