خانه » # گام به گام مطالعات اجتماعی چهارم درس چهارم

# گام به گام مطالعات اجتماعی چهارم درس چهارم

پاسخ سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم سفری به شهر باستانی کرمانشاه

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم مطالعات اجتماعی چهارم سفری به شهر باستانی کرمانشاه

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم سفری به شهر باستانی کرمانشاه صفحه ۶۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم نقشه‌ی محلّه‌ی ما

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم نقشه‌ی محلّه‌ی ما

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم نقشه‌ی محلّه‌ی ما صفحات ۱۵، ۱۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »