خانه » # پیشینه خزندگان

# پیشینه خزندگان

تحقیق خزندگان و زندگی حیوانات خزنده

تحقیق مختصر در مورد حیوانات خزنده (خزندگان)

تحقیق خزندگان و زندگی حیوانات خزنده ,Reptiles

خزنده یعنی چه؟

خَزَندِگان از آب‌پرده‌داران هستند. سطح بدنشان از پوست خشک و شاخی پوشیده شده است. بدن پوشیده از پولک، یا قطعات و صفحات استخوانی متنوع است. اسکلت خزندگان کاملاً استخوانی است. قلبشان چهار حفره‌ای است.

ادامه نوشته »