خانه » # پیامدهای حاصل از حرکت ورقه های سنگ کره

# پیامدهای حاصل از حرکت ورقه های سنگ کره

تحقیق در مورد سنگ کره و ورقه های آن

همه چیز درباره سنگ کره و علت حرکت ورقه های آن

تحقیق در مورد سنگ کره

سنگ کره چیست؟

سنگ کره (لیتوسفر) یکی از لایه های زمین است که بسیار ضخیم و سخت بوده و در خارجی ترین قسمت زمین قرار دارد. سنگ کره از ۷ ورقه بزرگ و تعدادی ورقه کوچک ساخته شده است که ورقه اقیانوس آرام، بزرگترین ورقه آن می باشد که کاملا در زیر آب قرار گرفته است. در ادامه با سنگ کره بیشتر آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »