خانه » # پلاستیک چیست؟

# پلاستیک چیست؟

تحقیق درباره ی انواع و کاربرد پلاستیک در زندگی

خواص، ویژگی و کاربرد پلاستیک در زندگی روزمره

انواع و کاربرد پلاستیک در زندگی

پلاستیک چیست؟

پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست می‌آیند. پلاستیک‌ها دسته‌ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند.
پلاستیک‌ها را می‌توان به شکل‌های مختلف درآورد.

ادامه نوشته »