خانه » # ویژگی های گرماسنج بمبی

# ویژگی های گرماسنج بمبی

تحقیق در مورد گرماسنج بمبی و اجزای آن

همه چیز درباره گرماسنج بمبی

گرماسنج بمبی

گرماسنج چیست؟

گرماسنج (کالریمتر) وسيله اي است براي اندازه گيري ميزان گرمايي که در طي يک فرآيند فيزيکي و شيميايي جذب شده يا آزاد شده است. گرماسنج ها، انواع زيادي دارند از آن ها براي تعيين محتواي گرمايي(آنتالپي)، گرماي ويژه گرماي نهان و ديگر خواص گرمايي مواد استفاده مي شود.

ادامه نوشته »