خانه » # هندسه

# هندسه

تحقیق در مورد ذوزنقه، ویژگی و انواع آن

همه چیز درباره ویژگی های ذوزنقه

ذوزنقه

در علم هندسه تعاریف متفاوتی از ذوزنقه، وجود دارد. بطوریکه برخی آن را به عنوان یک شکل هندسی متوازی الاضلاعی پذیرفته‌اند و برخی دیگر ذوزنقه رو از اشکال متوازی الاضلاع نمی‌دانند. پروكلوس فیلسوف، نویسنده و ریاضیدان یونانی، که در اثبات قضیه‌های هندسه روشی متفاوت از فیساگوراس (فیثاغورث) ارائه كرده است، چهار ضلعی‌ها را به متوازی الاضلاع و غیر متوازی الاضلاع تقسیم کرده است. ما نیز در این مطلب با پرداختن به ویژگی های ذوزنقه و انواع آن با این چهارضلعی پیچیده و خاص بیشتر آشنا خواهیم شد.

ادامه نوشته »