خانه » # نگارش پایه یازدهم

# نگارش پایه یازدهم

معنی ضرب المثل زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد + انشا و داستان

معنی، داستان و انشا زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد 🐍

زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می‌آورد

در این پست انشا، داستان و معنی ضرب المثل ایرانی زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد از کتاب نگارش پایه یازدهم جمع آوری کرده ایم، با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »