خانه » # نگارش ششم ابتدایی

# نگارش ششم ابتدایی

معنی ضرب المثل ” این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی “

آشنایی با مَثل این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی 🍩

این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی

در این پست با داستان و معنی و مفهوم ضرب المثل ایرانیاین دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی ” از کتاب نگارش ششم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »