خانه » # مهم ترین نوشته های تاریخی دوره ساسانی چیست

# مهم ترین نوشته های تاریخی دوره ساسانی چیست

وضعیت تاریخ نگاری ایرانیان در دوران باستان

در مورد تاریخ نگاری در ایران باستان و علل ضعف آن

تاریخ نگاری در ایران باستان

وقتی درباره‌ی تاریخ سخن می‌گوییم، در وهله‌ی اول به یاد آثار باستانی می‌افتیم. حال آنکه مهم‌ترین بخش تاریخ نگاشتن و آثار مکتوب است. هرچند بدون شک، آثار باستانی اثبات کننده‌ی یک متن تاریخی و در واقع مکمل تاریخ‌نگاری محسوب می‌شود، اما اصل مسئله تاریخ را باید در متون و آثار تاریخی مکتوب جستجو نمود.

این موضوع همیشه سبب پیچیدگی و تاریک ماندن قسمت‌هایی از گذشته بوده است. در این مقاله به بحثی مفصل درباره تاریخِ تاریخ نگاری در ایران باستان خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته »