خانه » # فلانی کله اش باد دارد یعنی چه

# فلانی کله اش باد دارد یعنی چه