خانه » # عوامل سقوط و شکست انقلاب مشروطه

# عوامل سقوط و شکست انقلاب مشروطه

مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه

نظام مشروطه | موانع و مشکلات داخلی آن

نظام مشروطه

انقلاب مشروطه به قطع یکی از تاثیرگذارترین وقایع تاریخی پیش از انقلاب اسلامی بوده است. این جنبش در پی به چوب بستن تجار صاحب نام در ملا عام آغاز شد. درست زمانی که قحطی ایران را فرا گرفته بود.

به دنبال این اتفاق با تحصن و اعتراضات مردم برای تاسیس عدالتخانه پای ” انقلاب مشروطه ” به ایران باز شد. در سال ۱۲۸۵، پس از تلاش‌ها و رویدادهای بسیار در جهت مشروطه کردن سلطنت و حاکمیت در ایران فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار امضا شد.

ادامه نوشته »