خانه » # ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند به انگلیسی

# ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند به انگلیسی