خانه » # ضرب المثل ظاهر بینی

# ضرب المثل ظاهر بینی

انشا در مورد ظاهر و باطن + ضرب المثل

انشا درباره ظاهر و باطن به همراه ضرب المثلانشا در مورد ظاهر و باطن + ضرب المثل

انشا من، ظاهر و باطن افراد

انسان هایی را همه روزه می بینیم و تنها نظاره گر ظاهر آن ها هستیم و از باطنشان بی اطلاعیم. ظاهر، هر چیزی است که با چشم قابل مشاهده است و باطن، هرچیزی است که پنهان است و قابل مشاهده نیست. انسانها علاوه بر داشتن ظاهر مثل بدن و اعضا و جوارح و پوشش، باطنی هم دارند مثل فکر و نیت و اخلاق.

ادامه نوشته »