خانه » # ضرب المثل با گوهر

# ضرب المثل با گوهر

معنی ضرب المثل ” قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری “

آشنایی با معنی ضرب المثل قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری 💰

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری

در این پست با معنی و مفهوم کلی ضرب المثل ایرانی و پرکاربرد قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »