خانه » # ضرب المثل با ماه

# ضرب المثل با ماه

گسترش ضرب المثل ” با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی ” + داستان و انشا

آشنایی با ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی 🌚

گسترش ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی

در این پست با داستان، انشا و معانی ضرب المثل ایرانی با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی ” از کتاب نگارش ششم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »