خانه » # ضرب المثل با زبان

# ضرب المثل با زبان

معنی ضرب المثل ” زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است ” + داستان

آشنایی با معانی ضرب المثل زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است 🩹 👅 + داستان و حدیث

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

در این پست با معنی و مفهوم و داستان ضرب المثل ایرانیزخم زبان بدتر از زخم شمشیر است ” از کتاب فارسی پنجم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ” + داستان

گسترش، معنی و داستان ضرب المثل ” زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد ” 👅

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

در این پست داستان و معنی ضرب المثل ایرانی زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ” از کتاب نگارش هشتم جمع آوری کرده ایم، با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد + انشا و داستان

معنی، داستان و انشا زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد 🐍

زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می‌آورد

در این پست انشا، داستان و معنی ضرب المثل ایرانی زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌ آورد از کتاب نگارش پایه یازدهم جمع آوری کرده ایم، با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »