خانه » # ضرب المثل با دهان

# ضرب المثل با دهان

معنی ضرب المثل ” لقمه را باید به اندازه دهان برداشت “

آشنایی با ضرب المثل لقمه را باید به اندازه دهان برداشت🍔

لقمه را باید به اندازه دهان برداشت

معنی لقمه را به اندازه دهانت بردار یعنی چه؟

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” آش نخورده و دهان سوخته ” + داستان

آشنایی با معنی و داستان ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته 🥣

آش نخورده و دهان سوخته

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ایرانیآش نخورده و دهان سوخته ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” در دروازه رو می شه بست، اما دهان مردم را نه “

آشنایی با معنی و داستان در دروازه رو می شه بست، اما دهان مردم را نه 🥅

در دروازه رو می شه بست

در این پست با معانی و داستان ضرب المثل ایرانیدر دروازه رو می شه بست، اما دهان مردم را نه ” آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »