خانه » # ضرب المثل با دم

# ضرب المثل با دم

معنی ضرب المثل “از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت! “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت 🏃‍♂️

معنی دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت چیست؟

در این پست با معانی و مفهوم اصلی از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” به روباه گفتند شاهدت کیه گفت دمم ” + داستان

داستان و مفهوم ضرب المثل به روباه گفتند شاهدت کیه؟ گفت:دمم! 🦊

معنی ضرب المثل به روباه گفتند شاهدت کیه؟ گفت: دممدر این پست با داستان و معانی ضرب المثل ایرانیبه روباه گفتند شاهدت کیه؟ گفت:دمم ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »