خانه » # ضرب المثل با بهار

# ضرب المثل با بهار

معنی ضرب المثل ” بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد “

آشنایی با داستان، شعر و معنی بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد 🥒

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
در این پست با معانی، مفهوم، داستان و شعر ضرب المثل ایرانی قدیمی کوچه بازاری بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” با یک گل بهار نمی شود ” + داستان

داستان و معنی ضرب المثل با یک گل بهار نمی شود 🌻

با یک گل بهار نمی شود

در این پست با معنی و مفهوم و داستان برای ضرب المثل ایرانی و پرکاربرد ” با یک گل بهار نمی شود ” از کتاب فارسی پنجم آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »