خانه » # شجره نامه هخامنشیان

# شجره نامه هخامنشیان

تحقیق مختصر در مورد حکومت هخامنشیان

مختصر درباره سلسله‌ی هخامنشیان و اقدامات آن‌ها

حکومت هخامنشیان

سرزمین ایران از سه قوم اصلی تشکیل می شد: مادها، پارس ها و پارت ها.
مادها به عنوان بزرگترین اقوام با قرار دادن هگمتانه به عنوان پایتخت، اولین حکومت رسمی ایران را تشکیل دادند.

ادامه نوشته »