خانه » # راه های تقویت ایمان به خدا

# راه های تقویت ایمان به خدا

تحقیق در مورد راه های تقویت ایمان به خدا

آشنایی با راه های تقویت ایمان به خدا بر اساس آیات و روایات

تحقیق در مورد راه های تقویت ایمان به خدا

تقویت ایمان به خداوند

امام حسن علیه السلام فرموده اند: من عرف الله احبه؛ یعنی هرکس خدا را بشناسد او را دوست می دارد. انسان تا چیزی را نشناسد به آن ایمان نمی آورد. قدم اول برای اینکه به خدا ایمان بیاوریم، معرفت و شناخت خداست. آنگاه که ایمان آوردیم باید در پی تقویت ایمانمان به خدا باشیم. در ادامه با راه های تقویت ایمان به خدا از کتاب پیام های آسمان پایه نهم آشنا می شویم.

ادامه نوشته »