خانه » # جانوران

# جانوران

تحقیق در مورد زندگی جانوران | حیوانات

جانوران یکی از مهمترین انواع جانداران روی زمین هستند که به دو زیرگروه اصلی مهره‌داران و بی‌مهرگان تشکیل شده‌اند. در تعریف زیست‌شناسی به سلسله جانوران Animalia، پُریاختگان Metazoa هم گفته می‌شود.

جانوران - Animals

زیر گروه جانوران از دو دسته اصلی تشکیل شده است

۱- مهره‌داران

◁ شامل پرندگان، پستانداران، دوزیستان، خزندگان و ماهی‌ها می شود

۲- بی‌مهرگان

◁ نرم‌تنان (صدف‌های دوکفه‌ای، صدف‌های خوراکی، هشت‌پا، ماهی مرکب، حلزون)

◁ بندپایان (هزارپاها، حشرات، عنکبوتها، عقربها، خرچنگها، میگوها، شاه میگوها)

ادامه نوشته »