خانه » # بیت آفرین جان آفرین پاک را از کیست

# بیت آفرین جان آفرین پاک را از کیست

معنی بیت ” آفرین جان آفرین پاک را “

آشنایی با معنی بیت آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

معنی بیت " آفرین جان آفرین پاک را "

در ادامه با معنی و مفهوم این تک‌بیت زیبا از جناب عطار نیشابوری در شعر “فی التوحید باری تعالی جل و علا” از کتاب فارسی هفتم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »