خانه » # بهترین دانشگاه های ایتالیا

# بهترین دانشگاه های ایتالیا

تحصیل در ایتالیا به صورت رایگان، بدون پرداخت حتی یک یورو!

 به صورت رایگان در ایتالیا تحصیل کنید

تحصیل در ایتالیا

تحصیل در کشورهای اروپایی یکی از برنامه های بلندمدت دانشجویان خواهد بود. از این جهت بلندمدت که می توانند پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، برای اشتغال در آن کشور اقدام کرده یا به ادامه تحصیل بپردازند. همان طور که می دانید پس از فارغ التحصیلی و با اشتغال می توانید ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری تبدیل کرده و در نهایت برای اقامت دائم اقدام کنید.

ادامه نوشته »