خانه » بایگانی برچسب: برداشتن ظرف داغ

بایگانی برچسب: برداشتن ظرف داغ

توصیف حس و حال برداشتن یک ظرف داغ

توصیف ساده و انشا در مورد حس و حال برداشتن یک ظرف داغ

انشا در مورد حس و حال برداشتن یک ظرف داغیک روز ظهر در خانه تنها بودم. غذایم را برای گرم کردن، روی گاز گذاشتم تا سریعتر غذایم را بخورم و به مدرسه بروم. چند دقیقه بعد در حالیکه با گوشی ام کار می کردم، سراغ غذایم رفتم تا آن را از روی شعله گاز بردارم. انقدر حواسم پرت بود که یادم رفت دستگیره را بردارم و بدون دستگیره، قابلمه داغ را برداشتم.

ادامه نوشته »