خانه » # بخشنامه پاکنا

# بخشنامه پاکنا

سامانه پاکنا | پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری pakna.karmandiran.ir

پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ( پاکنا )

سامانه پاکنا

سامانه پاکنا چیست؟

پاکنا مخفف پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری می باشد این سامانه با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده است، سامانه پاکنا به منظور بروز رسانی و بارگزاری اطلاعات کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت ایجاد شده است.

ادامه نوشته »