خانه » بایگانی برچسب: انشا کتاب

بایگانی برچسب: انشا کتاب

انشا در مورد اگر من یک کتاب بودم

انشا ساده و ادبی درباره اگر من یک کتاب بودم

انشا در مورد اگر من یک کتاب بودماگر من یک کتاب بودم، آنقدر ذهنم را زیبا و پرمحتوا می کردم تا کلمات کتاب هم به زیبایی نوشته شوند تا کتاب خوانان، شیفته من شوند. فکر های زیبایی می کردم تا همین فکرهای زیبا در صفحه من نمایان شود. افکاری درباره چیزهای خوب مانند خدا، آفریده هایش، مهربانی و محبت، دوستی و شادی.

ادامه نوشته »